B. Kalmenson

Bill Kalmenson
8 ft Modified Point Breaker